21 มกราคม 2554

งานวันเกษตรภาคอีสาน ปี2554

พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน  ประจำปี2554  ได้รับเกียรติจากฯพลฯรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายธีระ  วงศ์สมุทร   เป็นประธานในพิธีเปิด  ที่อาคารนิทรรศการจตุรมุข  อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมงาน   ภายในอาคารนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณีชกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ยังมีถูกประดับประดาไปด้วยดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และต้นไม้นานาชาติ    ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน  จัดโดยจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคเอกชน 

 นอกจากนั้น ฯพลฯรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายธีระ  วงศ์สมุทร   ได้มอบโล่  แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน  และมอบรางวัลการประกวดสวนหย่อมพืชผักเพื่อชีวิตพอเพียง

 กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้วิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรที่ก้าวหน้าทันสมัย  ทั้งในด้านปศุสัตว์  ประมงพืชไร่  พืชสวน และการแปรรูปผลิตผลการเกษตร   การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร  การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน  การแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ  การแสดงผ้าไหม   การสัมมนาวิชาการ  และการประกวดปลาสวยงาม โค กระบือ 

 งานวันเกษตรภาคอีสาน  ได้พัฒนามาจากการจัดงานวันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516  และได้พัฒนาเรื่อยมา  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานราชการอื่นๆ และหน่วยงานภาคเอกชน  จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้างในกลุ่มเกษตรกร นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนในภาคอีสานเป็นจำนวนมาก

 งานวันเกษตรภาคอีสาน  นอกจากจะเป็นแหล่งช๊อบปิ้งที่มีเพียงปีละครั้ง  ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการสำหรับเด็กๆ  โดยครูอาจารย์จะพานักเรียนมาศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน  อย่างครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   โดยครูจะให้นักเรียนสำรวจพืชสมุนไพร่ในท้องถิ่น  ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน มา 10 ชนิด

 ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  จังหวัดขอนแก่น  ที่เลือกงานวันเกษตรภาคอีสาน  เป็นที่ที่จะพานักเรียนมาทัศนศึกษา  ยังมีนักเรียนอีกหลายๆ โรงเรียนที่มาศึกษาหาความรู้จากห้องเรียนใหญ่ที่นี่จำนวนมาก

 งานวันเกษตรภาคอีสาน  ประจำปี2554  จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม2554  ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หากผู้ที่สนใจต้องการนำกลุ่มเกษตรกร  นักเรียน นักศึกษา  เที่ยวชมงานเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อได้ที่ อ.ดร.กิริยา  สังข์ทองวิเศษ  เบอร์โทรศัพท์ 0825-9123267  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเที่ยวชมใดๆ คะ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น