20 มกราคม 2554

มอบรถจักรยานยนต์ให้สำนักการคลัง

นายพีระพล  พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  มอบจักรยานยนต์  ให้กับตัวแทนจากสำนักการคลัง  จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 4 คัน  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น  ที่หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 

 รถจักรยานยนต์ทั้งหมด 4 คัน  มอบให้ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จำนวน 3 คัน  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม  โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดิน  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  และข้อมูลป้ายที่ใช้เป็นฐานการจัดเก็บภาษี  //   อีก 1 คัน  มอบให้ฝ่ายพัฒนารายได้  เพื่อใช้ในการให้บริการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น