27 มกราคม 2554

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 15

รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ที่ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย เหล่านักเรียนชั้มมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจกับกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนต่างได้รับความรู้ในเรื่องหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีพี่ๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ         ทั้งมหาวิทยาลัยของภาครัฐและมหาวิทยาลัยเอกชมนมาให้ความรู้กับน้องๆภายในงาน

 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวที จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม และยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554-2555 โดย รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร. ชนะพล  ศรีฤาชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังมีบรรยายพิเศษเรื่อง GAT/PAT กับระบบ Admission  ให้กับนักเรียนได้รับทราบอีกด้วย

 

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2728 มกราคม 2554    ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น