31 มกราคม 2554

แถลงข่าวการแสดงละครเวทีสินไซและพิธีเปิดสวนเรืองแสงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา


  เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน  ได้จัดทำละครเวทีสินไซ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   ที่สวนสาธารณะประตูเมือง  โดยมีนายพีระพล  พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธี   และผู้ร่วมงานได้ชมการแสดงตัวอย่างของละครเวทีสินไซเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   ซึ่งจะแสดงระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2554   วันละ 2 รอบ  ที่ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น   นอกจากนั้นยังมีพิธิเปิดไฟ  โครงการสวนเรืองแสงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   ที่สวนสาธารณะประตูเมือง   จะประดับไฟให้นักท่องเที่ยวได้ชมไปจนถึงสิ้นปี 2554

 

 สินไซ หรือ สังข์สินไชย  เป็นวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านในแถบกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง  โดยเฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมลาว ได้มีการสืบทอดต่อกันมาและหลอมรวมความเชื่อความศรัทธาเข้ากับพุทธศาสนาทำให้ตำนานเรื่องเล่าสินไซ กลายเป็นความนิยมในยุคต่อมา  ป็นภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม อันเป้ปกรรมในลักษระต่างๆ  ตามความนิยม  นับแต่การเทศปฏิบัตโดยเฉพาะแถบภาคอีสานของไทยได้มีการส่งต่อสู่รูป แบบศิลปกรรมในลักษณะต่างๆ  ตามความนิยม  นับแต่การเทศน์สินไซ  หมอลำสินไซ  หนังประโมทัย  ท่าฟ้อนรำ  ท่วงทำนองดนตรี  และภาพกิจกรรมฝาผนัง  เป็นต้น

 

เทศบาลนครขอนแก่น จึงเห็นความสำคัญของการผลักดันให้เด็กและเยาวชน  สำนึกรักท้องถิ่น  สร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่  ซื่อสัตย์กล้าหาญ  กตัญญู  และพอเพียง  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตรงกับตัวละครของวรรณกรรมสินไซ   การริเริ่มแนว คิดการสร้างสินไซให้เป็นตัวแทนของเมืองขอนแก่นจึงเกิดขึ้น  เพื่อนำเสนอคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมของตนเองที่มีอยู่ผ่านกระบวนการและกิจกรรม ต่างๆ  โดยใช้สินไซเป็นตัวขับเคลื่อน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น