21 มกราคม 2554

แถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพฐ.

การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน  สพฐ.   จัดขึ้นที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และหน่วยงานเอกชน  จัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน  สพฐ.  เพื่อให้เยาวชนเยาวชนได้เกิดความรู้  และได้พัฒนาทางด้านความสมบูณ์ของร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม  อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากการเรียน  ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข  โดยมี ดร.ทวีศิลป์  สารแสน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  เขต 25  เป็นประธานในพิธี

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน  สพฐ.    เป็นกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล  ประเภททีมชาย  รุ่นอายุ 13 ปีและ 15 ปีขึ้น  ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    มีการประกวดกองเชียร์  เชียร์ลีดเดอร์  การประกวดเต้นและกิจกรรมเกมส์ต่างๆ  ใช้สนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น