13 มกราคม 2554

ราคาน้ำมันปาล์มที่ตลาดบางลำภู

แม่ค้าที่จำหน่ายน้ำมันปาล์ม  ที่ตลาดบางลำพู   ที่ได้ผลกระทบจากราคาน้ำมันปาล์มปรับสูงขึ้นถึงลิตรละ 9 บาท   และส่งผลให้น้ำมันปาล์มขวดขาดตลาด  จึงต้องนำน้ำมันปาล์มบรรจุถุง  ถุงละ 10 ลิตรมาจำหน่ายแทน   จากเดิมจำหน่ายในราคาถุงละ 35 บาท   เป็น  60  บาท   ทำให้ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ขายที่สินค้าขายตลาด  อย่างร้านกำไร  ร้านขายของชำที่ตลาดบางลำพู   ที่เปิดกิจการมานานกว่า 10 ปี   บอกว่า    ตั้งแต่เปิดกิจการเคยมีปรากฎการณ์น้ำมันปาล์มขึ้นราคาสูงสุดลิตรละ 40 บาท  แต่ครั้งนี้ ถือว่าสูงที่สุดที่เคยจำหน่ายน้ำมันปาล์ม

การปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มครั้งนี้  เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์ม น้ำมัน  ได้พิจารณาให้องค์การคลังสินค้า อคส.  นำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ ปริมาณ 30,000 ตัน ภายในสิ้นเดือนม.ค.54   ในที่ประชุมมีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 9 บาท  หรือขวดละ 47 บาท  จากราคาเดิมที่กำหนดไว้ 38 บาท    เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้นตามราคาผลปาล์มดิบในช่วงปลายฤดูกาล   เพื่อแก้ปัญหาสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศตึงตัว พร้อมทั้งให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาปรับราคาน้ำมันปาล์มให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง   ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มถึงขวดละ 9 บาท  ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ก็จำเป็นที่ต้องซื้อมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารในแต่ละวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น