06 มกราคม 2554

พฤติกรรมการเล่นของเด็กในปัจจุบัน

การละเล่นของไทย เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่า ๆ กันกับเป็นการสะท้อนวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ในด้านความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ  

 การละเล่นแบบไทยๆมักมีรายละเอียดไม่สลับซับซ้อนมากนัก อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบก็มักจะใช้สิ่งของที่หาได้ง่ายจากใกล้ตัว มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น หรือในบางเกมอาจจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเลยแต่ใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย ประกอบในการละเล่นนั้นๆแทน  เช่น  การเล่นม้ากล้วยที่มีอุปกรณ์เพียงก้านกล้ายมาประดิษฐ์เป็นม้า  ซึ่งอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายในท้องถิ่น  // การเล่นตุ๊กตากระดาษ   สมัยก่อนมีแผ่นละบาท เป็นเล่มๆขายตามร้านขายของชำหรือห้างสรรพสินค้า //   การเล่นลูกข่าง ซึ่งเป็นของเล่นสำหรับเด็กที่หมุนบนแกนของตัวเอง ลูกข่างถือเป็นของเล่นที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่ง  แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงในเข้าการยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมายิ่งขึ้น 

 จากพฤติกรรมการเล่นของเด็กในอดีตที่ส่วนใหญ่แล้ว  จะเล่นรวมกันกับเพื่อนหลายๆ คน  สร้างความสนุกสนาน สนิทสนมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน  แต่ปัจจุบันการมีเพื่อนบนโลกไซเบอร์  และการเล่นเกมออนไลท์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนมากขึ้น  ซึ่งแนวเกมต่างๆ  ที่มีออกมา  จะกระตุ้นความตื่นเต้นหลากหลายรูปแบบ   ทั้งบู๊ล้างผลาญ   การวางแผน บริหารจัดการ  เกมทำอาหาร  เกมแต่งตัวที่เหมาะกับเด็กผู้หญิง ไม่เว้นแม้กระทั้งเกมที่มีลักษณะเนื้อหาส่อไปทางเพศ 

 แต่ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นแบบใด ยุคสมัยใด  หากผู้ปกครองคอยชี้แนะอบรมเด็ก   ให้เล่นอย่างถูกวิธีและเหมาะสม  เพื่อผ่อนคลายให้ความบันเทิง  ไม่หมกมุ่นจนเสียเวลาไปกับการเล่นมากกว่าการเรียน  ก็จะทำให้เด็กได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาเล่นมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น