28 มกราคม 2554

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน


หัวหน้าราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2554 ที่ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

 

การประชุมครั้งนี้เน้นการรายงานเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น ในปี 2554 ซึ่งปีนี้ผลิตผลทางการเกษตรจะมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ดี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ฟื้นตัวจากการประสบภัยน้ำท่วมปีที่แล้วได้ จึงส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจจังหวัดคล่องตัว  แต่ต้องระวังภาวะเงินเฟ้อ และการเมือง ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันหรือฉุดเศรษฐกิจในประเทศได้

 

นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยังสนับสนุนโครงการสังคมออนไลน์ ที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ว่า ข้าราชการปัจจุบันต้องเล่นสังคมออนไลน์เป็น และต้องเล่นfacebookได้   ซึ่งการเล่นสังคมออนไลน์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อระบบราชการในจังหวัดมาก เนื่องจากทำให้ข้าราชการติดต่อกันง่ายขึ้น และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐสู่ประชาชนมากขึ้น  แต่โครงการนี้ยังไม่สรุปแน่ชัดว่าจะมีการอบรมด้านสังคมออนไลน์แก่ข้าราชการในจังหวัดในระยะใด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น