18 มกราคม 2554

การเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน


นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน กับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

การประชุมวันนี้ เป็นการแจ้งให้ผู้ร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับ การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการแต่งตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการกำหนดเขตชุมชนเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  อีกทั้งการแจ้งขั้นตอนการรับสมัครผู้แทนเกษตรระดับหมู่บ้าน ซึ่งมีกำหนดการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554    

 

การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553  โดยจังหวัดขอนแก่นจะมีผู้แทนเกษตรกรระดับจังหวัด 26 คน  และผู้แทนเกษตรกรระดับจังหวัด  มีหน้าที่สะท้อนปัญหาทางด้านการเกษตรกรรมไปสู่การพิจารณาของรัฐบาล  เพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแผนในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประเทศ       


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น