18 มกราคม 2554

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดขอนแก่น วางพุ่มถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ที่ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายสดุดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ที่พระองค์ทรงทำยุทธหัตถี มีชัยชนะ พระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135  ซึ่งเป็นวีรกรรมครั้งสำคัญที่รักษาเอกราชของชาติให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกตราบเท่าทุกวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น