19 พฤศจิกายน 2553

รายงานดัชนีเตือนภัน SMEs ทุกภูมิภาค


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาวิเคราะห์และเตือนภัยเรื่อง "สถานการณ์ และความเชื่อมั่น SMEs ภาคการผลิตรายภูมิภาค : ไตรมาส 3 และแนวโน้มไตรมาศ 4" ที่ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น เผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่ม SMEs ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น เพื่อทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของ SMEs

 

ทั้งนี้  สถานการณ์ภาพรวม SMEs ในพื้นที่ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 3/2553 มีดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของ SMEs ปรับตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมา จากระดับ 40.3 เป็น 40.1 แต่คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นจะสามารถปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 56.4

 

ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจอีสานปัจจุบันค่อนข้างชะลอตัว เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทำให้แนวโน้มรายได้เกษตรกรไม่ดีนัก ในขณะที่การจ้างงานยังทรงตัว แต่การลงทุนขนาดใหญ่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ส่วนการค้าบริเวณชายแดนลาวและกัมพูชายังคงขยายตัว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น