11 พฤศจิกายน 2553

โครงการสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน


การประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังแผนสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานีและกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟัง และมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมรับฟัง ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัด

 

โครงการสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ  มีบริษัท อพิโก้(โคราช)จำกัด เป็นผู้รับสัมปทานในแปลงสำรวจ  มีวัตถุประสงค์ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและตอบสนองความต้องการปิโตรเลียมในประเทศ

 

ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2554 โดยจะสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์

 

การสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ  จะใช้วิธีสำรวจโดยส่งพลังงานในรูปคลื่นเสียงไปยังชั้นใต้ดิน แล้วสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณ และแปรสัญญาณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะทำให้ทราบถึงโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ดินและชั้นหินที่คาดว่าเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น