29 พฤศจิกายน 2553

CSR for SMEs ทำดีมีกำไรใครๆก็รัก


เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ในหัวข้อ"CSR for SMEs ทำดีมีกำไรใครๆก็รัก" ที่ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

 

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายดุสิต นนทะนาคร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา

 

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ "CSR for SMEs ทำดีมีกำไรใครๆก็รัก" ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

 

CSR คือ การสร้างความรับผิดชอบขององค์กร ต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งธุรกิจปัจจุบันจำเป็นต้องมี CSR เพราะ CSR ของ SMEs จะส่งผลให้ธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ควบคู่กับพัฒนาท้องถิ่น และส่งผลให้กลไกทางการตลาดของประเทศไทยเข้มแข็งขึ้น

 

นอกจากนี้ หากจะทำให้องค์กรธุรกิจเข้มแข็ง ต้องน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเข้มแข็งและสามารถต้านปัญหาเศรษฐกิจโลกที่แปรปรวนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น