19 พฤศจิกายน 2553

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี


นายวิทูรย์ กมลนฤเมธ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10 ต่อจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย 

 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 11  ปริญญาเอก สาขาวิชา  Machine Design จากประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการทำงานในตำแหน่งสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์   อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

รศ.ดร.กิตติชัย กล่าวขอบคุณบุคลากร, ศิษย์เก่า, นักศึกษา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบัน ที่ได้ร่วมพัฒนา และนำพามข. สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของประเทศในขณะนี้ และเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่ายในปัจจุบัน ที่จะต้องช่วยกันสานต่อการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น