23 พฤศจิกายน 2553

มองธุรกิจหอพักในทศวรรษหน้า


เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นางอุษา หงส์กาญจนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เปิดงานสัมมนา "2010 : มองธุรกิจหอพักอพาร์ทเมนต์ในทศวรรษหน้า " ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

 

งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวิชาชีพจากผู้มีประสบการณ์ ให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา ได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการใหม่ในธุรกิจหอพัก อพาร์ทเมนต์ เพื่อนำไปประยุกต์กับธุรกิจของตน อีกทั้งเพื่อให้เพื่อนสมาชิกของชมรมผู้ประกอบกิจการ หอพัก อพาร์ทเมนต์ มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มธุรกิจ

 

ในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภัทรพล เวทยสภุรณ์ หรือ อาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย จากรายการ "อพาร์ทเมนต์ไม่บาน" และคุณธนันทร์เอก หวานฉ่ำ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย

 

เนื้อหาการสัมมนาครั้งนี้ เน้นความเข้าใจเรื่องการบริการในหอพัก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจหอพัก และอพาร์ทเมนต์ในปัจจุบัน อีกทั้งการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบอาคาร ที่ถูกต้องและช่วยประหยัดพลังงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น