18 พฤศจิกายน 2553

รัฐบาลเพิ่มราคาอ้อยให้เกษตรกร


นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย   เผยมติการประชุมคณะกรรมการบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553  ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ขึ้นราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 53/54  ในราคา 1,051 บาทต่อตันอ้อย   ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปกติถึง 105 บาทต่อตัน 


เพื่อลดปัญหาการแข็งค่าเงินบาท   และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร  

นอกจากนี้ในการประชุมครั้งหน้า ที่ประชุมจะพิจารณาวาระ การอนุมัติเงิน 7,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนอาชีพปลูกอ้อยแก่เกษตรกร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น