16 พฤศจิกายน 2553

ทีมแพทย์ รพ.มหาราช มอบดอกไม้ขอบคุณ รพ.ศรีนครินทร์


นายแพทย์โยธี  ทองเป็นใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช พร้อมคณะ    มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณโรงพยาบาลศรีนรินทร์    โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ   ที่ห้องประชุมสำนักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ตามที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรักษาพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา  และรับส่งต่อผู้ป่วยหนักจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตลอดจนผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา  เข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์  และได้ออกหน่วยแจกสิ่งของ  ถุงยังชีพ ข้าวของเครื่องใช้  เครื่องอุปโภคบริโภค   ตลอดจนเครื่องยาเวชภัณฑ์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

 

และขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา  จึงเดินทางมาเยี่ยมและมอบ
ดอกไม้แสดงความขอบคุณโรงพยาบาลศรีนครินทร์  เรื่องการช่วยรับรักษาผู้ป่วยที่ประสบภัยน้ำท่วม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น