18 พฤศจิกายน 2553

จังหวัดขอนแก่นจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดขอนแก่น ประจำปี 2553


นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดขอนแก่นประจำปี 2553 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

 

งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นทุกปี ในระหว่างวันที่ 29 .. ถึง 10 .. ส่วนงานเทศกาลไหมฯปีนี้ จะทำให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ โดยการชูเอกลักษณ์ของงานให้โดดเด่นยิ่งขึ้น คือ ประเพณีการผูกเสี่ยว ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงานของชาวอีสาน ซึ่งในปีนี้จัดให้มีการผูกเสี่ยว 83 คู่ ตลอดการจัดงานทั้ง 12 วัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

 งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเอกลักษณ์ความสวยงามของลายผ้าไหมของชาวขอนแก่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมผ้าไหมที่สวยที่สุดในประเทศ เป็นการสืบถอดประเพณีผูกเสี่ยวซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่น แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ประดุจพี่น้อง รวมไปถึงงานกาชาดซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นการส่งเสริมโอกาสทางสังคมให้กับพี่น้องประชาชน

 

งานเทศกาลไหมฯ ในปีนี้กำหนดรูปแบบการจัดร้านของหน่วยงานราชการให้สื่อถึงงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องจากปี 2554 เป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น