15 พฤศจิกายน 2553

ตัวแทนครูเรียกร้องให้รัฐคงอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


ตัวแทนชมรมการศึกษาพิเศษจังหวัดขอนแก่น คณะครูการศึกษาพิเศษ สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 1-5 และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กว่า 30 คน ยื่นหนังสือต่อ นายองค์กร       อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ลอบบี้ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เรียกร้องให้รัฐบาลคงอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามปีงบประมาณ 2553 จำนวน 15,000 คน ตามเดิม เพื่อแก้ปัญหาของประเทศด้านเด็กพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียน

 

เนื้อความในหนังสือที่ยื่นต่อเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า  นโยบายโครงการจัดสรรงบประมาณไทยเข้มแข็ง  โครงการคืนครูให้นักเรียน ในปี 2554 กำหนดคงอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพียงแค่ 1,500 คน จากเดิม 15,000 คน ทำให้เกิดผลกระทบต่อและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ตกงานเป็นจำนวนมาก  และนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งหากไม่มีครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กพิการอย่างใกล้ชิด จะทำให้กลายเป็นเด็กที่โดดเดี่ยว มีปัญหาด้านพฤติกรรม และเรียนไม่ทันเพื่อนในชั้น 

 

อีกทั้งขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำกรับผู้พิการ พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้ ผู้พิการได้รับการศึกษา รับเทคโนโลยี และรูปแบบการศึกษาตามความถนัดพิเศษของบุคคลนั้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความใส่ใจพิเศษ จากครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ดังนั้นเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จึงรับปากครูที่มายื่นหนังสือเรียกร้อง ว่าตนจะนำเรื่องที่เข้าที่ประชุมรัฐบาลในครั้งต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น