24 พฤศจิกายน 2553

โครงการบูรณาการการเรียนรู้การทำนา


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่นกำลังช่วยกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาหลังโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ตามโครงการ "บูรณาการการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต การทำนา"

 

กิจกรรมครั้งนี้  มีนายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมเกี่ยวข่าวกับนักเรียน พร้อมกล่าวชื่นชมอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และเป็นโรงเรียนแรกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักกระบวนการทำนา

 

โครงการ "บูรณาการการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต การทำนา" ดำเนินการเป็นปีที่ 4 นักเรียนทุกระดับชั้นจะมาเรียนรู้วิธีการทำนา ตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงการสีข้าว ซึ่งผลผลิตข้าวที่ได้จากทำนา จะนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียน

 

ทางโรงเรียนจะขยายผลโครงการนี้ ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  ให้รู้จักขั้นตอน กระบวนการทำนา ผ่านการปฏิบัติจริง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น