30 พฤศจิกายน 2553

การประกวดผ้าไหมในงานเทศกาลไหม


งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ทุกปีมีไฮไลท์คือ การประกวดผ้าไหม ซึ่งจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่  และเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด

 

ซึ่งการประกวดผ้าไหมปีนี้ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผ้าไหม ได้พิจารณาตัดสินผ้าไหมที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 124 ผืน ในช่วงเช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ที่อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  และจะจัดแสดงผ้าไหมที่ได้รับรางวัลและที่ส่งเข้าประกวด ที่ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น ในช่วงบ่าย

 

ผ้าไหมที่ส่งเข้าประกวด มาจากร้านค้าผ้าไหมและชาวบ้านในอำเภอศรีบุญเรือง แวงน้อย แวงใหญ่ หนองสองห้อง และชนบท  ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ผ้าไหมมัดหมี่ แบบ 2 ตะกรอ  2.ผ้าไหมมัดหมี่ แบบ 3 ตะกรอ  3.ผ้าไหมมัดหมี่ข้อ(หมี่ขั้น)  และ4.ผ้าไหมลายสร้างสรรค์ 

 

โดยคณะกรรมการตัดสินพิจารณาจาก เนื้อผ้า สีผ้า ลายผ้า ความยาวผ้า และความกว้างผ้า  ซึ่งผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดจะได้รับโล่รางวัล

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  กล่าวถึงประโยชน์การจัดประกวดงานไหมว่า เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไหมท้องถิ่น ซึ่งผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นขึ้นชื่อเรื่องลายผ้าไหมสวย ทำให้ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและประชาชนในประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น