22 พฤศจิกายน 2553

การแถลงข่าว “งานวันเครดิตยูเนี่ยน”


นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น นายนิพนธ์ สมฟื้น ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเรเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  และนายสุนทร ภูศรีฐาน ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเรเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเครดิตยูเรเนี่ยนสากล ประจำปี 2553 ที่ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

การจัดงานวันเครดิตยูเรเนี่ยนสากล ประจำปี 2553  จัดเป็นครั้งที่ 12  ภายใต้ชื่องาน "ดอกคูณเสียงแคน ดินแดนผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เกลียวสัมพันธ์ วันเครดิตยูเนียน" จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด และเพื่อแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2553 ที่มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีสมาชิกชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเรเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นคน เข้าร่วมกิจกรรม

 

โดยการจัดงานครั้งนี้ จะส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีเงินไหลสะพัด และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม สามารถมากู้เงินเพื่อการทำเกษตรได้ที่สหกรณ์เครดิต  ยูเรเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น