18 พฤศจิกายน 2553

วันนัดพบผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง


โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคถุงลมโป่งพอง และการปฏิบัติตัวการดูแลตนเองของผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง

 

กิจกรรมในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดูแลตนเองของผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง และการสาธิตการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการหายใจฟอกปอด รวมทั้งการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคถุงลมโป่งพอง

 

โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคที่มักเกิดกับคนวัย 40 ปีขึ้นไป เกิดจากการสูบบุหรี่ และสูดคลิ่นควันไฟ โดยมีอาการเบื้องต้น คือ มีอาการไอ มีเสมหะ แบบเป็นๆหายๆ และหายไข้หวัดช้ากว่าคนปกติ ประมาณ 2-3 สัปดาห์  และมีอาการเหนื่อยหอบ

 

รองศาสตราจารย์ วัชรา บุญสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยระบบทางเดินหายใจ กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองส่วนใหญ่ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรคโรคถุงลมโป่งในระยะที่สอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษาในระยะยาว ไม่เหมือนระยะแรก ที่แพทย์สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นประชาชนที่รู้ตัวว่ามีอาการเสี่ยง ให้มาตรวจและรักษากับแพทย์ ก่อนสายเกินไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น