18 พฤศจิกายน 2553

การดูแลระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม "การดูแลระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"  ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2553

 

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรม และชาวต่างชาติที่มาลงทุนในจังหวัดขอนแก่น มาร่วมรับฟัง

 

การประชุม"การดูแลระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกและระบบนิเวศป่าไม้ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งเกิดจากการลุกล้ำพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศ

 

พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย ประกอบด้วยป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง สนุ่น ทุ่งนา ทะเลสาบ และแม่น้ำ กระจัดกระจายอยู่ ทั่วประเทศไทย มีเนื้อที่รวมทั้งหมด ประมาณ 21.63 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 6.75 ของประเทศไทย และในปัจจุบันถูกลุกล้ำ ทำให้บริเวณชุมชนไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำและทางระบายน้ำ ก่อให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง

 

อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังกล่าวถึงโครงการดูแลระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า เบื้องต้นจะเริ่มดำเนินโครงการนี้ที่ 10 จังหวัดอีสานตอนบน ซึ่งจะดำเนินการเสร็จภายใน 15 เดือนต่อจากนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น