29 พฤศจิกายน 2553

พิธีปล่อยขบวนตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าว


เกษตรกร ผู้ประกอบการรับซื้อข้าว และโรงสี ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 270 คน เข้าร่วมการอบรม "การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว" ที่กรมการค้าภายในจัดขึ้น ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรับซื้อข้าว เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวที่ถูกต้อง

 

โดยได้รับเกียรติจาก นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม

 

ปัจจุบันการซื้อขายข้าวเปลือกได้คิดคำนวณราคา โดยการชั่งน้ำหนักและค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นของข้าวเปลือก ทำให้ความชื้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อราคาของข้าวเปลือก  หากมีความชื้นสูงราคาซื้อขายจะลดลงไปตามสัดส่วน และจะมีผลต่อน้ำหนักของข้าวเปลือก และมีผลต่อคุณภาพของข้าวเปลือกในการเก็บรักษา

 

ดังนั้น เพื่อให้การวัดความชื้นข้าวเปลือกในการซื้อขายระหว่างเกษตรกร และสถานรับซื้อข้าวมีมาตรฐานและความถูกต้องเที่ยงตรง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงมอบนโยบายให้กรมการค้าภายใน ดูแลเกษตรกรไทยไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากปัญหาความชื้นข้าว และเน้นย้ำเกษตรกร ผู้ประกอบการรับซื้อข้าว เรียนรู้"การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว" ให้ดี ซึ่งจะช่วยให้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

 

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ทำพิธีปล่อยขบวนชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าวทั่วภาคอีสาน 7 ชุด เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร ผู้ประกอบการรับซื้อข้าว ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น