18 พฤศจิกายน 2553

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการปกครองท้องถิ่น


นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวในระหว่างเปิดการประชุม วิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ที่โรงแรมพูลแมนราชาออคิด จ.ขอนแก่น ในหัวข้อ "บทบาทของอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น" ว่า สาเหตุที่ประเทศไทยไม่เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นในอาเซียน คือ 1.เสถียรภาพทางการเมืองไม่มั่นคง มีการคอรัปชั่น ส่งผลให้นักธุรกิจต่างชาติมาลงทุนในประเทศน้อย  2.นักธุรกิจไทยไม่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ลงทุนเฉพาะในประเทศ ไม่กล้าลงทุนในต่างประเทศ  3.คนไทยมีจุดอ่อนด้านภาษาอังกฤษ ในการเจรจากับต่างชาติ  ซึ่ง 3 ข้อ นี้ เป็นจุดอ่อนของคนไทยที่มีมานาน และไม่เคยแก้ไข

 

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จัดโดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น จัดเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำไปปรับใช้ในการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นของตน  และนับว่าเป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในเรื่องการปกครองท้องถิ่น ครั้งแรกในประเทศไทย  มีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ นักวิชาการและนักปฏิบัติการด้านบริหารท้องถิ่นในประเทศและต่างประเทศ สนใจเข้าร่วมการประชุม

 

เลขาธิการอาเซียน กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในปี ค..2015 หรือ พ..2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน แต่เรายังไม่ตระหนักถึงข้อดีของการเข้าร่วม เรายังพอใจการลงทุนทางเศรษฐกิจในประเทศ และยังมีข้อเสียมากมาย อาจทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศล้าหลังที่สุดในอาเซียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น