22 พฤศจิกายน 2553

โครงการ “ID Driver” ประจำปีงบประมาณ 2554


เยาวชนและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น กว่า 215 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร หรือ "ID Driver" ประจำปีงบประมาณ 2554 รุ่นที่1 ที่สถาบัน ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุภัยทางถนนที่ทำให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ลดสถิตการจับกุมการกระทำผิดกฎหมายจราจร  โดยในปี 2552 สถิติการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น มีมากถึง 62,886 ราย  ส่วนเนื้อหาการอบรม  เน้นให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง และถูกกฎหมายจราจร  คาดว่าโครงการนี้ จะช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนน และลดสถิตการจับกุมการกระทำผิดกฎหมายจราจร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น