09 พฤศจิกายน 2553

รัฐมนตรีลงพื้นที่ขก.ช่วยเหลือน้ำท่วม


เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เดินทางไปพบปะและเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่บ้านกุดกว้าง   ต.ท่าพระ .เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ 300 ชุด แก่ชาวบ้าน     ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม  เข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาเสียหายเกือบหมด

 

ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยที่บ้านกุดกว้าง ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ บริเวณเส้นทางแก่งน้ำต้อน จนถึงบริเวณโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ทำให้โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติได้  แต่น้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนได้ลดระดับลงเรื่อยๆ ซึ่งขณะนี้มีระดับน้ำท่วมขังสูงไม่ถึงเข่า  จึงทำให้ชาวบ้านสามารถเดินออกมาซื้อของใช้ และซื้ออาหารไปประกอบอาหารที่บ้านได้

 

นายสุวิทย์ คุณกิตติ บอกกับชาวบ้านว่า รัฐบาลจะเร่งเยียวยาความเสียหายให้ชาวบ้านอย่างเร่งด่วนที่สุด แต่ก็ต้องให้เวลารัฐบาลในการดำเนินการด้วย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ชดเชยเงินค่าเสียหายแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม โดยมีหลักการในการจ่ายเงินชดเชย คือ  บ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมฉับพลัน หรือ ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลา 7 วันขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชย ครัวเรือนละ 5,000 บาท

 

ส่วนกรณีเกษตรกรถูกน้ำท่วมขังไร่นาได้รับความเสียหาย รัฐบาลมีหลักการจ่ายเงินชดเชย คือ เกษตรจะได้รับเงินชดเชย  2,098 บาทต่อไร่ จากเดิม 606 บาทต่อไร่  พืชไร่ 2,921 บาทต่อไร่ จากเดิม 837 บาทต่อไร่ พืชส่วนและอื่นๆ 4,908 บาทต่อไร่ จากเดิม 912 บาทต่อไร่

 

โดยรัฐบาลมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือให้ถึงมือชาวบ้านผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม โดยจ่ายผ่านธนาคารของรัฐ อีกทั้งหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ซึ่งขณะนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกองทุนหมู่บ้านให้ชะลอการชำระหนี้ทั้งในส่วนเงินต้นและดอกเบี้ยของ เกษตรกรออกไปก่อน


จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ติดตามรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บอกว่า นายสุวิทย์ คุณกิตติ ได้สั่งการให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น สำรวจพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น และให้นำโครงการตามพระราชดำริ "แก้มลิง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เร่งดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดขอนแก่น

 

ซึ่งขั้นตอนดำเนินการโครงการ"แก้มลิง" ในจังหวัดขอนแก่นอยู่ในขั้นตอนที่ 2 ประมวลข้อมูลพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเตรียมร่างแผนการจัดงบประมาณในการสร้างคันกั้นน้ำตามหมู่บ้าน และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จทันฤดูฝนปีหน้า

 

โครงการ "แก้มลิง" เป็นแนวพระราชดำริขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช หาราช เกี่ยวกับพื้นที่หน่วงน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม มีแนวคิดจากการที่ลิงอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มไว้ได้คราวละมากๆ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งหน้าร้อน และเป็นทางระบายน้ำเมื่อมีน้ำหลาก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น