19 พฤศจิกายน 2553

การประเมินการผลิตข้าวนาปี 2553


คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ประชุมสรุปการประเมินการผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2553/54 โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ เป็นประธานการประชุม ที่ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

โดยในปีการผลิต 2553/54 จังหวัดขอนแก่น มีผลผลิตข้าวทั้งหมด 1,700,000 ตัน ซึ่งมากกว่า ปีการผลิต 2552/53 ที่มีผลผลิตข้าวทั้งหมด 832,000 ตัน และมีผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้ 730,000 ตัน

 

อย่างไรก็ตาม  ปีนี้จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ ไร่นาเสียหายกว่า 400,000 ไร่ จากไร่นาของเกษตรกรทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่น 2,700,000 ไร่

 

ที่ประชุมยังสรุปผลการดำเนินงานการแจกจ่ายข้าวสารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 และวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2553 ว่า จังหวัดขอนแก่น ได้แจกจ่ายข้าวทั้งหมด 1,656,500 ถุง โดยได้แจกจ่ายทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น