20 เมษายน 2554

เสวนาคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย


คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน อาทิ  กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพภาคอีสาน  เครือข่ายพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต เครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย หัวข้อ ทำไมต้องคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  ที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพลังงานและวางแนวทางในการรณรงค์ในระดับพื้นที่

 

ล่าสุดแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 หรือ แผน PDP2010 ได้กำหนดแผนในการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 30 โรง โรงไฟฟ้าถ่านหิน 9 โรง โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 9 โรงและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 โรง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 52,890 เมกะวัตต์  ในระยะ 20 ปี หรือปีพ.ศ.2573 และได้กำหนดเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เครื่องแรกในปี 2563  ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ได้แสดงรายงานหัวข้อการศึกษาเรื่องสถานที่ตั้ง ซึ่งองค์ประกอบการพิจารณา 3 ด้านคือด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์  สรุปว่าพื้นที่เหมาะสมเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 อันดับแรก คือ 1.อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 2.ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 3.ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 4.ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี และ5.ปากน้ำละแม  อ.ละแม  จ.ชุมพร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น