06 เมษายน 2554

สาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติฯ


ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญ     คุณงามความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่วัดป่าแสงอรุณ  ตำบลพระลับ โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 

งานนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เน้นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นความสำคัญของพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนได้รับฟังและร่วมอ่าน พระไตรปิฎกในรูปแบบภาษาบาลี

 

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  กล่าวว่า การจัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ  นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยจะสาธยายพระไตรปิฎกฯ ตลอดทั้งวันตั้งแต่วันที่ 2 – 5 เมษายนนี้และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ที่มีการสาธยายพระไตรปิฎกฯ ครบทั้ง 3 ปิฎก 45 เล่ม 84,000 พระธรรมขันธ์ จะสาธยายในส่วนของพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ปิฎกละ 1 เล่ม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น