21 เมษายน 2554

สร้างระบบเครือข่ายน้ำแก้ไขวิกฤติแล้ง


คุณสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง
"การบูรณาการทรัพยากรน้ำ การจัดกลุ่มผู้ใช้น้ำและเครือข่ายภาคประชาชน" เพื่อสร้างการรับรู้การบริหารจัดการน้ำในชุมชน ตามนโยบายของกรมทรัพยากรน้ำ "โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติน้ำ 19 จังหวัด" 

 

 ซึ่ง"โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติน้ำ 19 จังหวัด"  เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยวิธีการผันน้ำ  โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มนำร่องโครงการในพื้นที่ตอนบนซึ่งรวมถึงจังหวัดขอนแก่น

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จะเริ่มก่อสร้าง พื้นที่ผันน้ำ และขุดลอกคูคลอง เพื่อทำระบบเครือข่ายน้ำ ภายในเดือนตุลาคมปีนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น