19 เมษายน 2554

สรุปผลการปฏิบัติงานช่วงสงกรานต์ 7 วันระวังอันตราย


คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 จังหวัดขอนแก่น ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 7 วันระวังอันตราย โดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

ตามที่จังหวัด ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554  สรุปผลการปฏิบัติงานช่วง 7 วันอันตราย ดังนี้   สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 46 ครั้ง บาดเจ็บ 66 คน เสียชีวิต 6 คน   จังหวัดขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด  ที่อำเภอพล 10 ครั้ง  และบาดเจ็บ 25 คน  รองลงมาอำเภออุบลรัตน์อำเภอสีชมพูและอำเภอกระนวน  ส่วนอำเภอเมือง มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 2 คน   โดยประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุดในช่วงการรณรงค์ คือ รถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 35 คัน  คิดเป็นร้อยละ 72.92  มาจากสาเหตุไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด ร้อยละ 15.74


อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่เห็นความสำคัญและช่วยกันรณรงค์ในการลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน      
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

 

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น