02 เมษายน 2554

ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ


กรมพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ตัวแทนพัฒนาชุมชน ทั้ง 26 อำเภอ ข้าราชการบำนาญ  ตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น และข้าราชการในสังกัดรวมกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในพระราชชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี

      

กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียนว่า  เป็นวัยที่สำคัญและเหมาะสมในการปูพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ที่มีจิตศรัทธา และขอรับอุปการะเด็กยากจนในชนบท  ซึ่งต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่แรกเกิดถึง6 ปี ที่ครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาส และกองทุนฯดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมบทกองทุน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ทุกจังหวัด ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

           

ซึ่งปีนี้ทางจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินจัดทอดผ้าป่าสมบท หารายได้เข้ากองทุน ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3 แสนกว่าบาท ซึ่งทางคณะกรรมการ จัดงานจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และภายใต้ระเบียบ กองทุนพัฒนาเด็กในชนบทต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น