23 เมษายน 2554

เทศบาลฯ บริการฉีควัคซีนสัตว์เลี้ยงฟรี


ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น  นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีน ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง  โดยโรคพิษสุนัขบ้าที่พบแพร่ระบาดจากสัตว์สู่สัตว์ และหากคนสัมผัสน้ำลายหรือถูกสัตว์ที่ป่วยจะติดเชื้อ หากช่วยชีวิตไม่ทัน หรือรู้ไม่เท่าทัน อาจทำให้เสียชีวิตได้   ซึ่งหากถูกสุนัข หรือแมวกัด ให้ล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง แล้วทาแผลด้วยน้ำยา         พิวิดีน (เบตาดีน) หรือแอลกอฮอล์ หรือทิงเจอร์ไอโอดีน แล้วรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น