20 เมษายน 2554

เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน


ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมฝึกอบรมหลักการรวมกลุ่มอย่างมีระบบ ในโครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์สู่มาตรฐาน" ที่จัดโดยอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โดยการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมอบรม เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  และการวิเคราะห์การตลาดผลิตภัณฑ์OTOP ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เติบโตอย่างรวดเร็ว

 

สำหรับเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนในประเทศขณะนี้  กำลังจะถอยตัวลงเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการตลาด การลงทุน และการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้า OTOP และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจอีสานให้เข้มแข็ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น