02 เมษายน 2554

สัมมนาโอกาสทองของนักธุรกิจกับการเปิดการค้าเสรี


สมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และตัวแทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาโอกาสทองของนักธุรกิจชาวขอนแก่นกับการเปิดการค้าเสรี   ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น  ซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้าเสรี 

 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น พูดในระหว่างเป็นประธานเปิดงานว่า ขณะนี้หอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันทำโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งเมือง จำนวน 1,000 ตัว  ซึ่งปัจจุบันหอการค้าจังหวัด ร่วมมือกับผู้ประกอบการในการติดตั้งและดูแลรักษามาได้ระยะหนึ่งแล้ว  อีกทั้งโครงการของดี 84 แห่ง  ล่าสุดดำเนินการได้ 17 แห่ง

ส่วนการสัมมนาครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมงานได้ฟังบรรยาย เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก  โดยดร.สุชาติ เกติมา ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเรื่องทิศทางและความต้องการด้านโลจิสติกส์  ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย ผศ.ดร.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์  หัวหน้าภาควิชาวิศวการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ซึ่งดร.สุชาติ เกติมา ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  จังหวัดขอนแก่นจะได้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุน  ถ้ามีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้น


นอกจากนี้สิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี  คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประโยชน์จากทรัพยากรในภูมิภาคอาเซียน  อีกทั้งทำให้มีต้นทุนการผลิตสินค้าต่ำลง  และราคาวัตถุดิบถูกลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น