26 เมษายน 2554

เวทีรับฟังความเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม


บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)  จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการผลิตสาธารณูปโภค ไอน้ำ และไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล

การจัดงานในครั้งนี้มีขึ้นที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น โดยบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)  เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการผลิตสาธารณูปโภค ไอน้ำ และไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล  ผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  โดยมีนายอำนวย  ผลพืช  กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ซึ่งโครงการผลิตสาธารณูปโภค ไอน้ำ และไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล  เป็นการติดตั้งหม้อต้มน้ำยาเคมีกลับคืน และเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ  เพื่อทดแทนหม้อต้มน้ำยาเคมีกลับคืนเดิม ของบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)    มาใช้เป็นเชื้อเพลิง และจำหน่ายไอน้ำและไฟฟ้าที่ผลิตได้คืนให้แก่บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น