21 เมษายน 2554

ชาวขอนแก่น ชุมนุมสนับสนุนการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ได้มีกลุ่มชาวบ้านจากหลายตำบลในเขตจังหวัดขอนแก่น กว่า 1,000 คน มาปักหลักชุมนุมเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน หลังพบการร้องเรียนและคัดค้านการก่อสร้างเกิดขึ้น โดยมีกลุ่มชาวบ้านบางกลุ่มได้ยื่นหนังสือส่งตรงไปถึงกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างขึ้นหลังพบว่ารุกล้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่ส่วนบุคคลของชาวบ้านกว่า  300 คน

         

นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า หากจะมองในเรื่องผลประโยชน์หรือความคืบหน้าในการก่อสร้างก็อาจที่จะเป็นไป ได้ว่ามีกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์เพราะทางจังหวัดมีการดำเนินการที่โปร่งใสมา โดยตลอด ซึ่งการจัดสร้างยังคงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ งานขุดลอกสระ เพราะพุทธมณฑลอีสานแห่งนี้เป็นในรูปแบบของเกาะกลางน้ำ งานสร้างถนน งานหล่อพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ขณะนี้การดำเนินงานทั้งหมดมีจัดซื้อจัดจ้างและจ้างงานไปแล้ว

            

ซึ่งเข้าสู่ขั้นตอนของการขุดลอกและปรับสภาพพื้นที่เพราะพื้นที่ทั้งหมดของ การก่อสร้างนั้นเป็นหนองน้ำ ซึ่งหากสามารถส่งมอบพื้นที่ได้แล้วงานก่อสร้างถนน งานประดิษฐานพระพุทธรูปประจำซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการหล่อ ซึ่งเมื่อทั้งหมดแล้วเสร็จก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งยังคงยืนยันว่างบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุน 108 ล้านบาทนั้นจะใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด สำหรับส่วนต่างที่เหลือซึ่งยอดรวมของ  งบกลาง  ในการก่อสร้างนั้นรวมประมาณ  300 ล้านบาทซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่วมระดมทุนของรับบริจาคจากผู้มีจิต ศรัทธาซึ่งแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่จังหวัดและทุกหน่วยงานจะดำเนินการก่อสร้าง ต่อไปอย่างเต็มที่เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามแรงศรัทธาของเหล่าพุทธ ศาสนิกชนที่ให้การสนับสนุน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น