20 เมษายน 2554

หารายได้สนับสนุนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40


คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์  การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 40  ขอนแก่นเกมส์และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30  ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดหารายได้สนับสนุนการจัดงาน  ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดหารายได้มาจัดงานครั้งนี้  โดยมีนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุม

 

ในที่ประชุมมีการเสนอแนวทางการจัดหารายได้  โดยทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีอุปการคุณภาคเอกชน สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงาน  มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อระดมทุน  การจัดจำหน่ายเสื้อ เพื่อเป็นรายได้สมทบ

 

ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  มีมติให้มีการใช้จ่ายใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาโดยประหยัด  ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 115 ล้านบาท   ซึ่งล่าสุดจังหวัดคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 54 ล้านบาท / จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  เช่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 29 ล้าน 1 แสนบาท  และจากผู้สนับสนุนส่วนกลาง จำนวน 5 ล้านบาท  ยังคงเหลืองบประมาณที่จะต้องจัดหาเพิ่มอีก 26 ล้าน 9 แสนบาท

 

   การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 40  ขอนแก่นเกมส์  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – วันที่ 7 ธันวาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น