02 เมษายน 2554

พัฒนาการเรียนรู้เด็กออทิสติก


เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกเครือข่าย ร่วมสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 5" เนื่องในวันรณรงค์ออทิสติกโลก  2 เมษายน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น โดยงานครั้งนี้เป็นการมอบแนวทางการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียน

 

ซึ่งปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีเด็กออทิสติก 500 กว่าคน เป็นเด็กที่เข้าเรียนในสถานศึกษาและเรียนรู้อยู่บ้าน โดยเด็กออทิสติกไม่ได้มีความบกพร่องทางร่างกาย แต่มีปัญหาทางด้านการแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การพูดจา การควบคุมทางอารมณ์ และมนุษยสัมพันธ์ จึงทำให้เด็กกลุ่มนี้ต้องมารับการบำบัดอย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ

 

ผู้อำนวยศูนย์วิจัยออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกว่า แม้เด็กกลุ่มนี้แม้จะมีความบกพร่องทางการแสดงพฤติกรรม แต่สำหรับด้านการเรียนรู้ เด็กกลุ่มนี้มีการจดจำได้ไว และมีความสามารถที่ไม่ด้อยกว่าบุคคลทั่วไปในสังคม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น