26 เมษายน 2554

มอบสิทธิเข้าทำประโยชน์ที่ดิน


เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จากอำเภอเมืองขอนแก่น น้ำพอง และบ้านฝาง เข้ารับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จากนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

 

โดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งแบ่งเป็นที่ดินแปลงชุมชน 200 ราย 200 แปลง และที่ดินแปลงเกษตรกรรม 300 ราย เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่  อีกทั้งมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน รายบุคคล แก่เกษตรกร 94 ราย วงเงินกู้ 2 ล้านบาท

 

ในการมอบสิทธิประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินครั้งนี้ เป็นการดำเนินตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล ในการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น