23 เมษายน 2554

ประชุมคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์


คณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำจังหวัดขอนแก่น  การประชุมหารือ  เพื่อผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผลิตสินค้าท้องถิ่น  และเพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ที่ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผศ. ดร. อภิศักดิ์  ธีระวิสิษฐ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า   การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือในการวางกรอบทิศทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นจังหวัดในการใช้องค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำงานวิจัย ในการผลิตผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่า   และได้นำเสนอถึงแนวโน้มในการพัฒนาผ้าไหม และจากนี้ไปทางจังหวัดขอนแก่นจะได้ผลการประชุมไปจัดทำแผนงานเพื่อนำเสนอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ภายในวันที่ 25 เมษายนนี้  เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในรอบแรกต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น