26 เมษายน 2554

กิจกรรมวันเทศบาล


เทศบาลนครขอนแก่น  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน เพื่อระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล  


เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา  นายพีระพล พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น  ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันเทศบาล 


วันเทศบาลตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี โดยกระทรวงมหาดไทย  ได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532   เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  เป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ให้พนักงานเทศบาลได้ตระหนักเห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น