19 เมษายน 2554

สรุปผลการปฏิบัติงานช่วงสงกรานต์ 7 วันระวังอันตราย


คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 จังหวัดขอนแก่น ประชุมสรุปผลการปฏิบัติ

งาน 7 วันระวังอันตราย โดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

ตามที่จังหวัด ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554  สรุปผลการปฏิบัติงานช่วง 7 วันอันตราย ดังนี้

 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 46 ครั้ง บาดเจ็บ 66 คน เสียชีวิต 6 คน   จังหวัดขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด  ที่อำเภอพล 10 ครั้ง  และบาดเจ็บ 25 คน รองลงมาอำเภออุบลรัตน์อำเภอสีชมพูและอำเภอกระนวน  ส่วนอำเภอเมือง มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 2 คน โดยประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุดในช่วงการรณรงค์ คือ รถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 35 คัน  คิดเป็นร้อยละ 72.92  มาจากสาเหตุไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด ร้อยละ 15.74

 

ธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการรณรงค์ช่วง 7 วันอันตราย  จังหวัดขอนแก่นสามารถคงสถิติยอดผู้เสียชีวิตไว้เท่าเดิม  อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่เห็นความสำคัญและช่วยกันรณรงค์ในการลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ     ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น