23 เมษายน 2554

สัมมนาสมดุลพลังงานไฟฟ้าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน


งานสัมมนาสัญจรสมดุลพลังงานไฟฟ้าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน  มีขึ้นที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ร่วมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงาน  และวางแผนพัฒนาพลังงานของประเทศในอนาคต  และเป็นเวทีกลางในการระดมมุมมองและความคิดเห็น ทั้งจากนักวิชาการ  นักเศรษฐศาสตร์  นักธุรกิจ  เอ็นจีโอ และประชาชนทั่วไป อีกทั้งสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ  เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนหาทางออกร่วมกัน การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน   ผู้ร่วมงานยังได้ฟังการบรรยายในหัวข้อ ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย และหัวข้อ สมดุลพลังงานโอกาสและความเป็นไปได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น