01 กุมภาพันธ์ 2555

SIPA อบรมซอฟต์แวร์ให้ผู้ประกอบการ


การสัมมนส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์  และการใช้ซอฟต์แวร์ให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และประชาชนทั่วไป  มีขึ้นที่ห้องมงกุฎพลอย  โรมแรมโฆษะขอนแก่น  โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA   จัดสัมมนาเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ไปใช้  และสร้างความตระหนักในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และประชาชนทั่วไป  เช่น  การใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นไปใช้  และสร้างการใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่มีราคาแพง  พร้อมสร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิ์  และได้รับรู้แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


ภายในงานได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย  โคตรวงษ์  ผู้จัดการสาขาขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งผู้ร่วมการสัมมนา  ยังได้ฟังบรรยายหัวข้อ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  ที่เกี่ยวกับข้องกับซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์  //  การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  และความคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายอื่น  และหัวห้อ  ศักยภาพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย  กับการบริหารจัดการสิทธิเหนือลิขสิทธิ์

อย่างไรก็ตามโครงการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์  และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  จะมีการดำเนินโครงการ รวมด้วยกันทั้งสิ้น 5 ครั้ง  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  ส่วนที่เหลืออีก 2 ครั้ง ได้แก่ อ.หาดใหญ่ และกรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น