20 กุมภาพันธ์ 2555

นายกสมาคมสื่อมวลชนขอนแก่น คนใหม่


นายสุวรรณ ไตรมาลัย   สามารถเอาชนะใจสมาชิกสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น  ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น คนใหม่  แทนนายชาติชาย ชาธรรมมา   ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 มีนาคม 2555  ด้วยนโยบายหลักๆ   2 ประการ คือ การมุ่งส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่สื่อมวลชน และการส่งเสริมสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิก

สำหรับปีนี้ นับเป็นการทำหน้าที่ปีสุดท้ายของคณะกรรการบริหารสมาคมฯ โดยการนำของนายชาติชาย ชาธรรมมา   ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 มีนาคม 2555   ที่ประชุมจึงได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมสื่อมวลชนคนใหม่ วาระ 5 มีนาคม 2555 -  5 มีนาคม 2557   

นายสุวรรณ ไตรมาลัย เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 1944 ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนและเป็นที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ นอกจากนี้ยังเป็นประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์ภาคอีสานอีกด้วย หากจะนับจำนวนนายกสมาคมสื่อฯ นายสุวรรณ ไตรมาลัย นับเป็นนายกสมาคมสื่อฯคนที่ 6 ซึ่งจะมีวาระนับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ถึง 5 มีนาคม 2557   วาระ 2 ปี   // ทีมข่าวโฮมทีวี  ขอแสดงความยินดีกับนายสุวรรณ ไตรมาลัยด้วยนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น