01 กุมภาพันธ์ 2555

รร.พูลแมน ซ้อมหนีไฟ


โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด      ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น  ส่วนของบรรเทาสาธารณภัย  และป้องกันจังหวัดด  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น  จัดให้มีการปฏิบัติตามแผนฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยในอาคารสูงจังหวัดขอนแก่น     เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  และสร้างความมั่นใจทางระบบระงับอัคคีภัยในโรงแรม   

บรรยากาศการฝึกซ้อมหนีไฟ  มีการซ้อมการช่วยเหลือผู้ติดในอาคารด้วยการใช้รถกระเช่า  และการโรยตัวผู้ติดให้ออกมาอย่างปลอดภัย        ซึ่งเป็นการสมมุติเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยที่ชั้น 15 ของโรงแรม  ซึ่งมีแขกผู้เข้าพักที่โรงแรม 97 ห้อง  เป็นจำนวน 180 ท่าน  โดยมีพนักงานโรงแรมพร้อมตัวแทนร้านเช่า  เข้าร่วมการซักซ้อมกว่า 400 คน

นายโอเล่ นีลเซ่น  ผู้จัดการใหญ่โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด      กล่าวว่า  ทางโรงแรมมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยทุกปี  โดยแต่ละครั้งจะต้องมีพนักงานเข้าอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติจริงได้ 

นอกจากนี้ทางโรงแรม ยังมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุกเดือน  ส่วนถังเคมี และสายไฟ มีการตรวจสอบคุณภาพทุกๆ วันที่ 25 ของเดือน เพื่อความปลอดภัยกับลูกค้าและพนักงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น