01 กุมภาพันธ์ 2555

ประชุมยกเลิกจุดตัดทางรถไฟ


การประชุมการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟระดับจังหวัด  มีขึ้นที่ศาลากลางจังหวัด มีนายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุม  โดยกรมทางหลวงชนบท  ขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างทางต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟ  บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนสาย ขก.1027  แยกทางหลวงหมายเลข 2  จุดตัดบ้านโคกท่า  อ.เมืองขอนแก่น และ จุดตัดบ้านหนองไผ่ 

นอกจากนี้ในที่ประชุมยกมือลงมติเห็นด้วยในการให้ยกเลิกใช้ทางลักผ่านจุดตัดรถไฟที่องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อ.พล  และขออนุญาตใช้ทางลักผ่านจุดตัดทางรถไฟที่  ที่ กม.381+508.00 และ 385+412.00 แทน

นายกำพล  บุญชม  วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตขอนแก่น  กล่าวว่าจุดตัดทางรถไฟถนนสาย ขก.1027  แยกทางหลวงหมายเลข 2  จุดตัดบ้านโคกท่า  อ.เมืองขอนแก่น และ จุดตัดบ้านหนองไผ่  ได้ยื่นหนังสือดำเนินการขออนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว  เหลือเพียงการออกพระราชกฤษฎีกาเวียนคืน  คาดว่าภายใน 2 ปีหากอนุมัติก็จะเร่งดำเนินการก่อสร้างต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟ

อย่างไรก็ตาม  หากโครงการนี้แล้วเสร็จ  จะทำให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าว  มีความมั่นใจและปลอดภัยในการใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น